[Åtgärdad] MyMoodle har prestandaproblem

2020-06-10 kl 13:00: Genomförda förbättringsåtgärder har gett resultat och MyMoodle har fungerat utan störning sedan den 28 maj.

De återstående förbättringsåtgärderna kommer att genomföras under och efter uppgraderingen på måndag.

2020-06-09 kl 08:00: Vi har uppnått stabilitet och inga nya åtgärder görs i befintlig miljö. Vi fokuserar nu på den nya miljön som produktionssätts vid uppgraderingen på måndag. De återstående förbättringsåtgärderna kommer genomföras på den nya miljön.

2020-06-05 kl. 14:15: Systemet är fortfarande stabilt, i övrigt ingen mer information

2020-06-04 kl. 15:00: Ingen ny information

2020-06-03 kl 14:00: Förändringarna kring databasen som genomfördes i onsdags (27/5) har medfört betydligt större stabilitet

2020-06-02 kl 15:00: Vi har fått förslag på åtgärder och vi kommer att ta fram en åtgärdsplan 

2020-06-01 kl 09:00: Anlitad konsult har kommit med förbättringsförslag kring MyMoodles databas

2020-05-29 kl 11:00: Vi väntar på förbättringsförslag från anlitad konsult

--------------------------

På grund av Corona har användningen av MyMoodle förändrats och MyMoodle har fått prestandaproblem. Användningen av Quiz:ar (tester) har ökat och dagens prestanda räcker inte till för den ökade quiz-användningen.

Konsulthjälp har anlitats. Felsökning pågår.