[Åtgärdad] Planerat underhåll av MyMoodle tisdagen den 23 juni kl 12:00-13:00

Tisdagen den 23 juni kl 12:00-13:00 genomförs underhåll av MyMoodle. 

Under tiden som arbetet pågår kan störningar på MyMoodle förekomma.