[Åtgärdad] Planerat underhåll av MyMoodle fredagen den 3 juli

Fredag den 3 juli kl 07:00-08:00 genomförs underhåll av MyMoodle. 

Under tiden som arbetet pågår kommer det att bli störningar på MyMoodle. Arbetet medför några minuters driftavbrott på MyMoodle.

//IT-avdelningen