[Åtgärdad] Planerat underhåll med driftstopp av MyMoodle tisdagen den 22 september kl 07:00-08:00

Tisdagen den 22 september kl 07:00-08:00 genomförs underhåll av MyMoodle. 

Under tiden som arbetet pågår kommer det att bli driftstopp av MyMoodle.

/ It-avdelningen