[Åtgärdat] Planerat underhåll av MyMoodle torsdagen den 5 november kl 08:00-09:00

Torsdagen den 5 november kl 08:00-09:00 genomförs underhåll av MyMoodle. 

Inga störningar på MyMoodle förväntas under tiden arbetet pågår.

/ It-avdelningen