Planerat underhåll med driftstopp av MyMoodle tisdagen den 1 februari kl 07:00-08:00

Tisdagen den 1 februari kl 07:00-08:00 genomförs underhåll av MyMoodle. 

Under tiden som arbetet pågår kommer det att bli driftstopp av MyMoodle.