[Åtgärdad] Planerat underhåll av MyMoodle onsdagen den 1 februari kl 07:30-08:00

Onsdagen den 1 februari kl. 07:30-08:00 genomförs underhåll av MyMoodle. Under tiden som arbetet pågår kan störningar på MyMoodle förekomma.