Planerat underhåll av underliggande IT-infrastruktur pågår den 6/3

Den 6/3 kommer planerat underhåll att utföras på en del av IT-infrastrukturen. Detta kan innebära att vissa driftstörningar kan förekomma i MyMoodle mellan kl. 13:00-13:30.