Planerat underhåll av MyMoodle tisdag 9 maj – fredag 30 juni

Borttagning av gamla rum i MyMoodle kommer att genomföras med start tisdagen den 9 maj. Arbetet kommer att pågå fram till och med fredagen den 30 juni.

Under tiden som arbetet pågår kan mindre störningar på MyMoodle förekomma.

Läs mer om gallringen på Medarbetare: Gallring av rum i MyMoodle