Information om antagen med villkor visas inte i MyMoodle

Vi har för närvarande fel i visningen av studenternas roll antagen med villkor i MyMoodle. De studenter som är antagna med villkor, visas som antagna.

Problemet gäller enbart visningen av informationen i MyMoodle. De studenter som är antagna med villkor, kan inte registrera sig innan villkoren är uppfyllda.

Felsökning pågår.

 

Uppdatering 2023-08-25 Felsökningen är klar och åtgärden produktionssätts direkt efter terminstartsveckan.