Planerat underhåll av MyMoodle tisdagen den 28 februari kl 07:30-08:00

Tisdagen den 28 februari kl. 07:30-08:00 genomförs underhåll av MyMoodle.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar på MyMoodle förekomma.