Planerat underhåll av MyMoodle tisdagen den 2 mars kl 07:00-08:00

Tisdagen den 2 mars kl 07:00-08:00 genomförs underhåll av MyMoodle. 

Under tiden som arbetet pågår kan störningar på MyMoodle förekomma.