Planerat underhåll av MyMoodle tisdagen den 10 maj kl 07:00-08:00

Tisdagen den 10 maj kl 07:00-08:00 genomförs underhåll av MyMoodle.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar på MyMoodle förekomma.