Planerat underhåll av MyMoodle onsdagen den 15 mars kl 07:30-08:00

Onsdagen den 15 mars kl. 07:30-08:00 genomförs underhåll av MyMoodle.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar på MyMoodle förekomma.