[Åtgärdad] Planerad driftstörning på nätverk, fredag den 15 mars kl. 15-16

Fredag den 15 mars kl 15:00-16:00 kommer nätverksutrustning att bytas ut.
Korta nätverksavbrott (mindre än en minut) kommer förekomma under tiden för underhållet och påverkar både fast och trådlöst nät i hus M, Växjö.