Planerad driftstörning på nätverk 30 april kl 07:00 - 07:30

Brandväggen i Kalmar uppdateras och korta nätverksstörningar kan förekomma vid tiden för underhållet.