[Åtgärdad] Planerad driftstörning på nät den 20 september

Fredag den 20 september mellan kl. 7:00–8:00 flyttar vi nätverksutrustning.

Under denna tidpunkt kommer det förekomma nätverksavbrott på trådlöst och fast nätverksanslutning i del av hus F.