[Åtgärdad] Planerad nätverksstörning fredag den 22 november kl 7-8, Falken Kalmar

Fredag den 22 november mellan kl. 07:00 – 08:00 byter vi nätverkadresser i hus Falken, Kalmar. Uppgraderingen kan orsaka ett kort nätverksavbrott (mindre än en halv minut) på det fasta nätverket i samband med ändringen. 

Ändringen innebär att du måste ange ditt datornamn.client.lnu.se, exempelvis wb-01234.client.lnu.se för att kunna fjärrstyra din dator.