Universitetets Internetleverantör SUNET genomför planerat underhåll på nätverksutrustning den 13 maj 2020 mellan kl 06 - 18

Onsdagen den 13 maj mellan kl 06 och 18 genomför universitetets Internetleverantör SUNET ett planerat underhåll av nätverksutrustning som berör universitetets Internetuppkoppling. Då universitetet har redundans på Internetuppkopplingen räknar vi inte med några avbrott under tiden som underhållsarbetet pågår.