Nätverksuppkoppling ej tillgänglig från Pukeberg 25/11 mellan 10 - 12 pga underhåll

Onsdagen den 25/11 mellan kl. 10:00 - 12:00 utför Telia nätverksunderhåll på uppkopplingen från Pukeberg vilket innebär driftsstörning på nätverket under denna tid. Det gäller endast nätverket från Pukeberg. 

/ It-avdelningen