Planerat nätverksunderhåll tisdag den 2 februari kl. 07:00 - 07:30

Tisdag den 2 februari genomförs ett planerat underhåll på Internetuppkopplingen från Växjö. Underhållet beräknas inte medföra några avbrott på tjänsten då vi har en redundant uppkoppling mot Internet.

/ It-avdelningen