Nätverksunderhåll i Kalmar, hus Stella onsdag 22 nov

Mellan 7:00 och 7:30 kommer nätverksarbete förekomma. Detta innebär kortare avbrott på både trådat och trådlöst nätverk.