Planerat underhåll på nätverksutrustning tisdag den 4 december kl 08:00-11:00

Nätverks utrustning  byts ut tisdag den 4 december kl 08:00 – 11:00

Under tiden för underhållet kan korta nätverksavbrott (mindre än en minut) förekomma både på trådlöst och fast nätverk, i hus R, UB, Växjö.