[Åtgärdad] Planerad driftstörning på nätverk i hus H fredag den 22 november

Fredag den 22 november mellan kl. 07:00 – 07:45 flyttar vi nätverksutrustning. Flytten kan orsaka korta nätverksstörningar (ca 5 minuter långa) både på trådlöst och trådbundet nät i del av hus H,Växjö.