Planerat nätverksunderhåll fredag 18/12 från 11:00 - 11:30

Fredag den 18 december genomförs ett planerat underhåll på Internetuppkopplingen från Växjö tillsammans med vår Internetleverantör SUNET.

Underhållet beräknas inte medföra några avbrott på tjänsten då vi har en redundant uppkoppling mot Internet.