[Åtgärdad] Planerad driftstörning på nätverket i Universitetskajens hus Magna den 13 augusti

Torsdagen den 13 augusti mellan kl. 7:30-8:00 kommer det utföras underhåll på delar av nätverket på Universitetskajen i Kalmar, hus Magna. 
Några minuters avbrott kan förekomma under denna tid.

/IT-avdelningen