Planerad driftstörning på nätverk i hus J Växjö 26 april

Den 26 april mellan kl 09:00-12:00 byter vi ut nätverksutrustning i hus J, Växjö.

Under tiden för underhållet kan kortare nätverksstörningar förekomma, både på fast och trådlöst nät.