Planerat nätverksunderhåll tisdag den 2 mars kl 07:00 - 11:00

Tisdag den 2 mars kl 07:00-11:00 genomförs ett planerat underhåll på Internetuppkopplingen från Växjö.

Underhållet beräknas inte medföra några avbrott på tjänsten då vi har en redundant uppkoppling mot Internet.