Problem med analysadressen för Ouriginal i uppgifter i MyMoodle

Ibland ges ett felmeddelande om att analysadressen inte är korrekt när man ska spara inställningarna för en uppgift i MyMoodle. Ouriginal felsöker sina system, då problemet ligger hos dem, och tills vidare kan den som får meddelandet försöka att spara igen - ofta fungerar det efter några försök.

Om det ändå inte går, är nödlösningen att stänga av Ouriginalgranskning för uppgiften tills problemet är löst.