[Åtgärdad] Service/Underhåll passersystem hus Radix

Kl 1615-1630 idag 190813 utförs ett kortare avbrott på passersystemet på del av plan 1 i Radix.

Avser östra halvan av plan 1 mot Barlastgatan.

Väktare är på plats o cirkulerar om behov av passage uppstår. För utpassage går det bra att använda
nödhandtag.