Phishingmail i omlopp

Ett nytt phishingmail är för närvarande i omlopp, där avsändaren säger sig vara "Administrativ meddelelse". I mailet uppmanas man att klicka på en länk. Detta är ett falskt mail och ingenting som universitetet skickat ut.

Klicka inte på länken i mailet, utan radera mailet direkt.

Om du ändå råkat klicka på länken, kontakta IT-support omgående för vidare hjälp.

Läs mer om Phishingmail och IT-säkerhet på: https://lnu.se/student/stod-och-service/it-och-support/it-sakerhet/

/ It-avdelningen