Planerat underhåll av Lnu.se onsdagen den 11 oktober kl 08:00-09:00

Onsdagen den 11 oktober kl. 08:00-09:00 genomförs underhåll av Lnu.se.
Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben, Medarbetare och informationsskärmar.