[Åtgärdat] Primula uppdateras Måndag 17 dec kl 13.00

Uppdaterad 181217 15:51:

Primula beräknas vara otillgängligt fram till den 18 december kl. 08:00.

Leverantören meddelar att uppdateringen tar längre tid än vanligt.
Primulaklienten och Primulawebb beräknas vara otillgängligt under eftermiddagen.

För dig som använder Primulaklienten uppdateras den automatiskt när du starta klienten efter att uppdateringen är klar hos leverantören.