Problem med schemavisning för studentwebben

Det är för närvarande problem med schemavisning på studentwebben.

Felsökning pågår.

Schema kan dock sökas manuellt via kurskod på "Öppen schemavisning".

https://cloud.timeedit.net/lnu/web/schema1/