Planerat underhåll av Salstentamen, måndagen 2 mars kl. 08.00-09.30

Måndagen 2 mars uppdaterar vi Salstentamen.lnu.se mellan 08.00-09.30