Planerat underhåll av Salstentamen, måndag 20/3 kl. 8-9.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar på Salstentamen förekomma.