Problem med schemavisning

För närvarande är det problem med att se ditt schema via min sida (studentwebben).

Problemet påverkar inte alla.

Felsökning pågår.