Self Service portalen på Macdatorer ej tillgänglig 20/2 mellan 14-18 pga serverunderhåll

IT behöver uppgradera tjänsten för hantering av universitetets macdatorer. Under uppgraderingen kommer Self Service portalen inte att vara tillgänglig.