[Ågärdad] Planerat underhåll av webinloggning den 29/1

Onsdagen den 29 januari kl. 10.00 kommer konfigurationsändringar att göras i universitetets centrala webinloggning Shibboleth.

Ändringen ska inte påverka något av våra system. Om du trots allt stöter på problem i samband med eller efter underhållet, kontakta IT-support.