[Åtgärdad] Planerat underhåll av inloggningstjänsten den 28 november kl 10-10:30

Arbetet ska inte medföra några avbrott på inloggningstjänsten under tiden som arbetet pågår.