Självbetjäningstjänsten Software Center ej tillgänglig den 5/3 p.g.a. serverunderhåll

Självbetjäningstjänsten Software Center i Windows 7 och Windows 10 för installation av universitetsgemensam programvara kommer inte att vara tillgänglig den 5/3 på grund av planerat serverunderhåll. Mer information om tjänsten finns i serviceportalen: https://serviceportalen.lnu.se/sv-se/article/807541