Självbetjäningstjänsten Software Center ej tillgänglig den 22/10 p.g.a. serverunderhåll

Självbetjäningstjänsten Software Center i Windows 7 och Windows 10 för installation av universitetsgemensam programvara kommer inte att vara tillgänglig den 22/10 på grund av planerat serverunderhåll. Mer information om tjänsten finns i serviceportalen:  https://zero.comaround.com/link/9b3d9e8f9f28438bb06a90b60712f59e/