Självbetjäningstjänsten Software Center ej tillgänglig den 10/2 p.g.a. serverunderhåll

Självbetjäningstjänsten Software Center i Windows 7 och Windows 10 för installation av universitetsgemensam programvara kommer inte att vara tillgänglig den 10/2 på grund av planerat serverunderhåll.

Mer information om tjänsten finns i serviceportalen:  https://zero.comaround.com/link/9b3d9e8f9f28438bb06a90b60712f59e/

/ It-avdelningen