Självbetjäningstjänsten Software Center ej tillgänglig 16/6 p.g.a. serverunderhåll

Självbetjäningstjänsten Software Center i Windows 10 för installation av universitetsgemensam programvara kommer inte att vara tillgänglig 16/6 på grund av planerat serverunderhåll. Mer information om tjänsten finns i serviceportalen: https://serviceportalen.lnu.se/sv-se/article/807541