Självbetjäningstjänsten Software Center ej tillgänglig 19/9 mellan 06-08 p.g.a. serverunderhåll

Självbetjäningstjänsten Software Center i Windows 10/11 för installation av universitetsgemensam programvara kommer inte att vara tillgänglig 19/9 på grund av planerat serverunderhåll. Mer information om tjänsten finns i serviceportalen:  https://serviceportalen.lnu.se/sv-se/article/807541