Självbetjäningstjänsten Software Center ej tillgänglig den 27/10 p.g.a. serverunderhåll

Självbetjäningstjänsten Software Center i Windows 7 och Windows 10 för installation av universitetsgemensam programvara kommer inte att vara tillgänglig den 27/10 på grund av planerat serverunderhåll.

Mer information om tjänsten finns i Serviceportalen: https://serviceportalen.lnu.se/sv-se/article/807541

/ It-avdelningen