[Åtgärdad] Självbetjäningstjänsten Software Center ej tillgänglig på eftermiddagen den 12/11 p.g.a. serverunderhåll

Självbetjäningstjänsten Software Center i Windows 7 och Windows 10 för installation av universitetsgemensam programvara kommer inte att vara tillgänglig på eftermiddagen den 12/11 på grund av planerat serverunderhåll.

Mer information om tjänsten finns i serviceportalen: 
https://serviceportalen.lnu.se/sv-se/article/807541