Självbetjäningstjänsten Software Center ej tillgänglig den 31/10 mellan kl. 08:00-15:00 p.g.a. serverunderhåll

Självbetjäningstjänsten Software Center i Windows 10/11 för installation av universitetsgemensam programvara kommer inte att vara tillgänglig den 31/10 mellan kl. 08:00-15:00 på grund av planerat serverunderhåll.

Mer information om tjänsten finns i serviceportalen:  https://serviceportalen.lnu.se/link/66455f3367a84aad168008d80b1b0e2f/