Planerat underhåll av tjänsten Student-VPN torsdag 3/11 mellan 07:30-08:00

På torsdag 3/11 mellan 07:30 - 08:00 kommer ett planerat underhåll att genomföras på Student-VPN tjänsten. Studenter som är anslutna till student-VPN kommer att förlora anslutningen och kommer att behöver återansluta.