Planerat underhåll av Studentwebben torsdagen den 28 januari kl 08:30-09:30

Torsdagen den 28 januari kl 08:30-09:30 genomförs underhåll av Studentwebben.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Studentwebben.

/ It-avdelningen